top of page
  • Connie Tsum

馮盈盈主動出擊搞方力申 著情侶牛仔褸現身胡定欣生日會 自爆見埋家長


已單身一段時間的馮盈盈,又有新目標喇!在9月6日胡定欣的生日會上,馮盈盈被指對小方(方力申)虎視眈眈,令生日會變成「媒人」大會,馮盈盈回應時仲好興奮自爆曾到小方家中玩,連方媽媽都見埋,有機喎!


馮盈盈與小方襯到絕


單身的馮盈盈與小方,日前身穿情侶牛仔褸襯到絕,在視后胡定欣的生日飯局上成為焦點,有指馮盈盈全程對小方嗒糖,主動出擊撩傾偈,在場人士見狀即起哄撮合二人,令生日會頓變「媒人大會」。


邀請馮盈盈開直播 性格主動熱情的馮盈盈,求愛大過天,不時放聲氣想拍拖,惟先後與圈外男士約會,最終都無功而還。馮盈盈在胡定欣的生日會遇上同是孤單寂寞人的小方,全程心心眼主動出擊,據知本來小方一句起兩句止,後來不敵馮盈盈的開籠雀攻勢,開始禮尚往來。其後小方與殘奧運動員開直播,也主動邀請馮盈盈加入,令女方心花怒放。


自爆曾去小方屋企


馮盈盈唔止與小方眉來眼去,仲當場自爆曾與大班圈中好友到小方家中玩,點知被其愛犬狂吠,顯然不受歡迎,搞到被方媽媽取笑:「咁你入唔到門喇!」據知馮盈盈將與11月與小方合作開拍葉念琛監製的新劇,到時日對夜對,撻著話咁易。對於被指吼實小方,馮盈盈回應傳媒時表示小方是形象健康的水果茶,而她就鍾意飲珍珠奶茶!小方亦話唔覺馮盈盈對他有意思,笑言自己要守齋戒,仲打算學佛,預備孤獨終老。


Comentarios


bottom of page